ภาพกิจกรรม
ร่วมงาน ประเพณีงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 12 เมษายน 2566