ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัด ปลายภาค ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.51 KB 177590
แบบทดสอบคอมฯ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 146559
แบบฝึกหัด Photoshop ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.91 KB 153898
คู้มือ Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 146640
คู่มือการทำ Google Class Room Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 146581
คู่มือการทำ Google Site Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.12 MB 147113
ใบลาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 146576