รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
132 หมู่ 12 ถนน สกล-นาแก   ตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042-061457


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :