ผู้บริหาร

นางขนิษฐา รามางกูร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/05/2017
ปรับปรุง 27/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 287111
Page Views 339374
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปา ท่าอุเทน 042530648
2 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เวินพระบาท ท่าอุเทน 0-4253-5011
3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล ท่าอุเทน 0-4258-1261,0-4258-1394
4 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053059
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม 0-42575231,042575465
6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก 042-571254
7 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก 0-4258-3113
8 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก 042-061457
9 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม บ้านแพง บ้านแพง 042591228
10 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก 042589089
11 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก 042537847
12 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ ศรีสงคราม 0-4253-0726
13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า ศรีสงคราม 042-055310
14 โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม 042530656
15 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042-599238
16 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0934849475
17 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม 042-511188
18 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร 0876775857
19 โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อ โพนสวรรค์ 0-4253-0695