วารสาร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 66
นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
มอบอุปกรณ์การเรียน นักเรียนทุน AWC (American Women' s Club of Thailand) สมาคมสตรีอเมริกัน แห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 8-10 เมษายน 2566
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) 2-4 เมษายน 2566
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 29-31 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 11-15 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
การบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 14 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
ประชุมคณะการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 13 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
ยอดนักออม 8 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
เปิดบ้านเขียวขาว-ชาวหนองบ่อวิทย์ 7 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
สถานศึกษาสีขาว 3 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
มอบช่อดอกไม้นักเรียน 2 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
ต้อนรับครูใหม่ 2 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
งานปัจฉิมนิเทศ 2 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 28 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
การมอบทุนเสมอภาค 21 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66